Ferritin, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart  48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.

Minsta volym

250 µL plasma

Referensintervall

Kvinnor

< 50 år: 10 - 130 µg/L

≥ 50 år: 20 - 250 µg/L

Män

20 - 250 µg/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L.

Mätprincip

Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02