Fibrinogen, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
  • Centrifugeras (plasma avskiljes) snarast vid 2000g i 10 min.
  • Plasma hållbart 8 h i rumstemp (ej kyl).
  • Om provet inte kan analyseras inom 8 timmar, ska proverna  hällas av och frysas i -20° minst 12 timmar. Sedan kan de transporteras i speciella frysbehållare med frigolitlåda (Marknadsplatsens artikelnummer: 102796273). Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna liggande i frysen.     

  • Om transporttiden överskrider 5 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.

Referensintervall

1,8 - 3,8 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Tidmätning

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02