FSH, P-

System

Plasma

Synonymer

  • Follikelstimulerande hormon.
  • Follitropin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp

Minsta volym

200 µL

Referensintervall

Kvinnor
Fas  Koncentration
Follikulär 1,7 -  11   U/L
Luteal 1,2 - 9,0 U/L
Postmenopaus  22 - 153  U/L
     
Män 0,7 - 11 U/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, U/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01