Gamma-GT, p-

System

Plasma

Synonym

Gamma-glutamyltransferas (E.C.2.3.2.2)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas
  • Svar lämnas inte vid stark hemolys.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 6 mån   0,26 - 2,2 µkat/L
6 mån - 1 år   0,02 - 0,66 µkat/L
1 - 12 år   0,07 - 0,37  µkat/L
13 - 18 år   0,07 - 0,41  µkat/L
18 - 40 år   0,15 - 0,75 µkat/L
> 40 år   0,15 - 1,2 µkat/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 dag - 6 mån   0,20 - 2,1 µkat/L
6 mån - 1 år   0,02 - 0,66 µkat/L
1 - 12 år   0,05 - 0,37 µkat/L
13 - 18 år   0,03 - 0,71  µkat/L
18 - 40 år   0,15 - 1,3 µkat/L
> 40 år   0,20 - 1,9 µkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01