Glukos, Plv-

System

Pleura

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Minst 1 mL pleuravätska i  EDTA-rör, lila/svart propp.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01