Glukos, P-, fP-

System

Plasma

Synonym

Glu, Socker, Fastesocker

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

 • 5 mL FC-Mix, Fluorid-Citrat, Rosa propp. Kapillärprov i Na-Fluorid-K-oxalat, Grå propp.
 • fP-Glukos tas fastande:
  - Patienten skall vara fastande från klockan 22 kvällen före provtagning (om provtagning tidigast klockan 8). En liten mängd vatten utan tillsatser kan intas.
 • Hållbarhet och förvaring:
  Helblod:
  2 dygn 20-25 °C i FC-Mixture rör1,2
  Plasma:
  - 2 dygn 20-25 °C
  - 7 dygn 2-8 °C
  - 3 månader -20 °C
  Prover som inte kan analyseras inom 2 dygn skall centrifugeras och plasma avskiljas.

Referensintervall

Plasma (fastande)

Vuxna
≥18 år                 4,0-6,0 mmol/L

Barn
<1 dag                 1,7-3,3 mmol/L
1-<2 dagar          2,2-3,3 mmol/L
2-27 dagar          2,8-4,5 mmol/L
28 dagar-17 år   3,3-5,6 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

fastande – NPU22069
ej fastande – NPU02192

Prioritet

Akut, Rutin

Senast uppdaterad: 2019-05-07 12:41