Glukosbelastning, fPt-

System

Patient

Synonym

Glukosomsättning, oral 1-dos

Remiss

Konsultation

Provtagning

  • Patienten skall vara fastande från kl 22 kvällen före belastningen. Endast vatten i måttliga mängder får intas efter denna tidpunkt. Avstå från nikotin- och koffeinintag, kroppsansträngning och stress på morgonen tills belastningen är färdig.
  • Prov för P-Glukos (rör med grå/vit propp) tas strax före (0-prov) samt 2h (2h-prov) efter tillförsel av glukoslösning. Anteckna tid för provtagning på rör och remiss.
  • Obs! undersökningen kan inte utföras vid pågående infektion.
  • Obs! undersökningen är kontraindicerad för patienter som är gastric-bypass opererad.
  • Undersökningen kan utföras på resp. vårdenhet eller beställas på Klin kem lab. Alingsås ankn. 6320, Borås ankn. 1876,  Skene ankn. 9245.
  • Remiss skickas till aktuellt laboratorium. Varifrån kallelse och förhållningssätt inför belastningen skickas till patienten.

Referensintervall

Vuxna venprov

Typ   Koncentration
Normal glukostolerans  
0-prov   <= 6,3 mmol/L
120 min-prov   <= 7,7 mmol/L
     
Nedsatt glukostolerans  
0-prov   6,4 - 6,9 mmol/L
120min-prov   7,8 - 11,0 mmol/L
     
Diabetes mellitus  
0-prov   >= 7,0 mmol/L
120min-prov   >= 11,1 mmol/L

Vuxna kapillärprov

Typ   Koncentration
     
Normal glukostolerans  
0-prov   <= 6,3 mmol/L
120 min-prov   <= 8,8 mmol/L
     
Nedsatt glukostolerans  
0-prov   6,4 - 6,9 mmol/L
120min-prov   8,9 - 12,1 mmol/L
     
Diabetes mellitus  
0-prov   >= 7,0 mmol/L
120min-prov   >= 12,2 mmol/L

Gravida venprov

Typ   Koncentration
     
Normal glukostolerans  
0-prov   <= 6,3 mmol/L
120 min-prov   <= 7,7 mmol/L
     
Nedsatt glukostolerans  
0-prov   6,4 - 6,9 mmol/L
120min-prov   7,8 - 8,9 mmol/L
     
Graviditetsdiabetes  
0-prov   >= 7,0 mmol/L
120min-prov   >= 9,0 mmol/L

Gravida kapillärprov

Typ   Koncentration
     
Normal glukostolerans  
0-prov   <= 6,3 mmol/L
120 min-prov   <= 8,7 mmol/L
     
Nedsatt glukostolerans  
0-prov   6,4 - 6,9 mmol/L
120min-prov   8,8 - 9,9 mmol/L
     
Graviditetsdiabetes  
0-prov   >= 7,0 mmol/L
120min-prov   >= 10,0 mmol/L

Storhet och enhet

Uttryckes genom P-glukos, substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Glukosbelastningsdryck Gluco 75, 200 mL. Beställs från marknadsplatsen

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3,5

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01