Homocystein, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 1 timma.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.

Minsta volym

200 µL serum

Referensintervall

5,0 - 15 µmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L.

Mätprincip

Immunokemisk.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01