IgG, S-

System

Serum

Synonym

Immunglobulin G

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport.
    Om provet inte anländer till laboratoriet inom 3 dygn avskiljes serum och fryses.
    Transporteras fryst
  • Ingår i S-Protein-elektrofores. Kan även beställas enskilt.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - 3 v   9,0 - 18,0 g/L
3 v - 2 år   3,0 - 10,5 g/L
2 - 10 år   5,0 - 14,0 g/L
> 10 år   6,7 - 14,5 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3,4

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01