Kortisolinsöndring, synacthenstimulerad (snabbtest)

System

Patient

Synonym

Synacthen (tetrakosactid) test.

Remiss

Remiss 1

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp
  • Angående provtagning och dosering se FASS.
  • Anteckna provtagningstidpunkten på rör och remiss.
  • OBS! Chockberedskap! (se FASS)
  • Primäranalys: P-Kortisol

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

Se FASS   

Storhet och enhet

Uttryckes genom S-Kortisol, substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Se Primäranalys: S-Kortisol

Ackrediterad

Nej 

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01