Laktat, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 oxalat-flourid-rör med venblod, grå/vit propp eller 1 microtainerrör med kapillärblod, grå propp.
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
  • Centrifugeras (plasma avskiljes) snarast, senast 30 min efter provtagningen.
  • Plasma hållbart 3 dygn i kyl .
  • Hög fysisk aktivitet före provtagningen kan öka laktatvärdet.
  • Patienten skall vila minst 30 min före provtagningen. 

Referensintervall

0,5 - 2,2 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod  

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01