Magnesium, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Svar lämnas inte vid hemolys.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   0,70 - 1,03  mmol/L
1 mån - 1 år   0,78 - 0,99 mmol/L
1 - 3 år   0,70 - 0,99 mmol/L
4 - 6 år   0,70 - 0,91 mmol/L
7 - 9 år   0,66 - 0,95 mmol/L
10 - 12 år   0,66 - 0,91 mmol/L
13 - 15 år   0,66 - 0,95 mmol/L
16 - 18 år   0,62 - 0,91 mmol/L
> 18 år   0,71 - 0,94 mmol/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   0,70 - 0,99 mmol/L
1 mån - 1 år   0,66 - 1,03 mmol/L
1 - 3 år   0,70 - 0,99 mmol/L
4 - 6 år   0,70 - 0,99 mmol/L
7 - 9 år   0,70 - 0,95 mmol/L
10 - 12 år   0,66 - 0,91 mmol/L
13 - 15 år   0,66 - 0,95 mmol/L
16 - 18 år   0,62 - 0,91 mmol/L
> 18 år   0,71 - 0,94 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L 

Mätprincip

Fotometri 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01