Magnesium, u-

System

Urin, stickprov 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 10 mL urin i plaströr.
  • Behöver ej surgöras.
  • Lämnas omedelbart till lab.

Referensintervall

Saknas

Se även Magnesium, tU-

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01