Procalcitonin, s-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.  

Provtagning

  • 5 mL gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Om provet inte kommer till lab inom 24 h skall serum hällas av och frysas.
  • Fryses vid längre förvaring.  

Referensintervall

<  0,10 µg/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:00