Albumin, Csv-

System

Cerebrospinalvätska 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Om fler analyser tas samtidigt se provtagning för Csv-Celler
  • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
6 mån - 15 år   < 225 mg/L
15 - 45 år   < 320 mg/L
> 45 år   < 420 mg/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L 

Mätprincip

Turbimetri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:00