Protein, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 - 1 mån   42 - 62 g/L
1 - 6 mån   44 - 66 g/L
6 mån - 1 år   56 - 79 g/L
1 - 18 år   57 - 80 g/L
> 18 år   64 - 79 g/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
0 - 1 mån   41 -63 g/L
1 - 6 mån   47 - 67 g/L
6 mån - 1 år   55 - 70 g/L
1 - 18 år   57 - 80 g/L
> 18 år   64 - 79 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L 

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:00