PTH, fS-

System

Serum

Synonym

Parathormon

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats röd/svart propp.
  • Patienten skall vara fastande (8 h) och provet bör tas på förmiddagen.
  • Undvik kalkrik mat (till exempel mjölkprodukter, kalktabletter, kalkberikad juice) dygnet före provtagning.
  • Centrifugeras inom 1h, avhällt serum hållbart 3 dygn i kyl 2-8 °C.
  • Skall hällas av om det ej analyseras samma dag. Vid längre förvaring krävs frysning.

Minsta volym

200 µL serum

Referensintervall

1,3 - 7,6 pmol/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, pmol/L

Mätprincip

Immunokemisk

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:00