Retikulocyter, mikroskop, b-

System

Helblod

Remiss

Remiss 1.  

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärblod i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

10 - 50 · 10**9/L    

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**9/L  

Mätprincip

Räkning, mikroskopi.  

Ackrediterad

Nej  

Prioritet

2,3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:00