TIBC, p-

System

Plasma

Synonym

Järnbindande kapacitet

Remiss

Beräknas från Transferrinkoncentrationen vid beställning av Transferrin, Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Järnmedicin bör sättas ut 1 dygn före provtagningen.
  • Beräknas från Transferrinkoncentrationen.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 - 5 år   48 - 79 µmol/L
6 - 9 år   43 - 91 µmol/L
10 - 14 år   57 - 103 µmol/L
14 - 18 år   52 - 101 µmol/L
> 18 år   47 - 80 µmol/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 - 5 år   48 - 79 µmol/L
6 - 9 år   43 - 91 µmol/L
10 - 14 år   54 - 91 µmol/L
14 - 18 år   52 - 102 µmol/L
> 18 år   47 - 80 µmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:01