Transferrinmättnad, P-

System

Li-heparinplasma

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  • - 3 dygn 2-8°C
    - 6 månader -20°C
    - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.

  • Transferrinmättnad beräknas enligt formel: Fe/TIBC.

Referensintervall

Vuxna:
Kvinnor: 18 – 50 år 0,10 – 0,50
                 ≥51 år 0,15 – 0,50
Män:        ≥18 år 0,15 – 0,60

Barn:        saknas

Mätprincip

Beräkning från järn- och transferrinkoncentrationen.

Ackrediterad

Nej

NPU-kod

NPU04191

Prioritet

Akut, Rutin

Senast uppdaterad: 2019-05-20 09:11