TSH-insöndring, TRH-stimulerad (TRH-belastning)

System

Patient 

Synonym

TSH-insöndring, tyroliberinstimulerad

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Primäranalys: P-TSH.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Angående provtagning och dosering se FASS
  • Primäranalys: P-TSH.

Referensintervall

Se svar 

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mU/L 

Mätprincip

Se Provtagning

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 14:59