Turbiditet, s-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

1 rör utan tillsats med venblod, röd/svart propp.

Referensintervall

0 arb enh 

Storhet och enhet

Visuell bedömning, arb enh (0-1) 

Mätprincip

Centrifugering

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 14:59