Urea, u-

System

Urin, stickprov  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1. 

Provtagning

10 mL urin i plaströr.

Referensintervall

Saknas

(Se även Urea, tU-)

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2019-04-20 06:44