Valproat, s-

System

Serum

Synonym

Dipropylacetat 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp. 
  • Vid  provtagning med Microtainerrör skall det vara rör utan tillsats, röd propp.
  • Prov bör tas på morgonen före dagens första medicinintag.
  • Tidpunkt för provtagningen skall anges och tidpunkt för senaste dos bör antecknas på remissen.

Referensintervall

300 - 700 µmol/L (terapiområde) 

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 14:59