Vitamin B12, p-

System

Plasma

Synonym

Kobalaminer

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Ljuskänsligt.

Minsta volym

300 µL plasma

Referensintervall

100 - 450 pmol/L, området 100-250 pmol/L får räknas som gråzon där brist ej kan uteslutas.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, pmol/L.

Mätprincip

Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:02