CD34

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi
SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 78 91

Mer info

Benmärg

Celler, CD34-positiva

Blod

Celler, CD34-positiva

Intern analyskod

9610

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:03