CEA, S-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031- 342 12 11 (lab)

Mer info

Carcinoembryonalt antigen

Intern analyskod

CEA

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:03