Duloxetin, B-

Remiss

 Toxikologisk undersökning av patienter

Provtagning

3 OXALAT-FLUORID-rör med venblod, grå/vit propp.
(I undantagsfall går det att använda EDTA-rör, lila/svart propp eller Li-Heparinrör, grön/svart propp)

Laboratorium

Rättsmedicinalverket
Avd för Rättsgenetik och Rättsmedicin
BOX 1531
587 58 LINKÖPING

Telefon 010-4834100

Intern analyskod

8095

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:06