FISH, hematologiska sjukdomar

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 11 53 (lab)

Mer info

BCR-ABL1, t(9;22)(q34;q11.2) FISH

Intern analyskod

9615

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:03