Hemoglobin, fritt, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

Hemoglobin

Intern analyskod

11800

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:04