HIT-Trombocytaggregation, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 12 11 (lab)

Mer info

Heparininducerade trombocytantikroppar

Intern analyskod

12351

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:04