Insulin growth factor binding protein-3, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 25 44 (lab)

Provtagning

Prover på barn skickas till tillväxtlab Barnkliniken SU/Ös

Mer info

Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3

Intern analyskod

13450

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:04