Insulin, P-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Östra

Mer info

Insulin

Insulin, fritt

Intern analyskod

INS =  Insulin
INSFRITT = Insulin, fritt

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:04