JAK2

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

Intern analyskod

13500

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:04