Karnitin

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 24 25 (lab)

Mer info

Intern analyskod

14310

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:04