Noradrenalin, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 11 53 (lab)

Mer info

Noradrenalin

Rekommendationen är att man tar Metoxikatekolamniner istället.

Intern analyskod

19990

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:04