NSE, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar)

Mer info

Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt

Intern analyskod

20030

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:05