Parathormonliknande peptid, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 25 44 (lab)

Mer info

Parathormonliknande peptid

Betäll tid för provtagning

Telefon 033-616 18 77 (Borås)

Intern analyskod

21010

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:05