PEth, b-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

PEth 16:0/18:1

Intern analyskod

PETH

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:03