PLAP, S-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi  

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 13 34 (lab)  

Mer info

Placentärt alkalisk fosfatas

Intern analyskod

PLAP

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:05