Risperidon, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 0313421325 eller 031-342 13 48

Mer info

Risperidon

Intern analyskod

24160

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:05