Selen, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 0313423397 (lab)

Mer info

Selen

Intern analyskod

24420

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:05