Sertralin, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 16 12 (lab)

Mer info

Sertralin&nbsp

Intern analyskod

24440

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:05