Testosteron, fritt, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 17 32 (lab)

Mer info

Testosteron, fritt

Intern analyskod

25610

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:06