Transferrinreceptor, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska

Mer info

Transferrinreceptor, löslig

Intern analyskod

TFR

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:06