Venlafaxin, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48  

Mer info

S-Venlafaxin summa och kvot

Intern analyskod  

27720

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:06