Aeromonas, plesiomonas

Förfarande som vid allmän faecesodling. Vid långdraget diarrétillstånd där man ej funnit andra tarmpatogener, kan dessa bakterier ha klinisk betydelse. Odling av Aeromonas och Plesiomonas är helt beroende av den anamnesupplysning vi får av er.

Allmän  faecesodling

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:06