Calicivirus (vinterkräksjuka)

Medicinsk bakgrund

Calicivirus är en vanlig orsak till diarréutbrott på vårdavdelningar, restauranger etc. De kan ge diarréer och kaskadkräkningar. Smittar lätt från person till person.

Calicivirus är uppdelad i flera olika släkten där norovirus är det vanligaste. Denna analys detekterar norovirus och sapovirus. Calcivirus (vinterkräksjukan) diagnostiseras genom PCR på faeces.

Remiss

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

I första kolumnen finns Calicivirus (PCR), kryssa i och ange relevanta kliniska data.

Provtagningsmaterial

Faeces

Provtagning

OBS! Provet bör tas inom 48 timmar efter insjuknande.

Faecesburk med sked utan tillsats. Använd inte rör med tillsats.

 

Minsta volym

2-3 ml eller 3-4 skedar

Interferens/begränsningar

Ett negativt prov utesluter inte calici-infektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande eller så kan det vara en annan släkt av calicivirus. Faeces kan innehålla inhiberande substanser, detta gör att resultat inte kan erhållas. Nytt prov rekommenderas.
Testet är inte utprovat på kräkningar.

Transport och förvaring

Förvaras kylt i väntan på transport. Transport så fort som möjligt till laboratoriet.

Svar

  • Fynd av Calicivirus genogrupp 1/genogrupp 2/ sapovirus.
  • Positiva fynd rapporteras till SME/hygien.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:07