Giardia intestinalis, Giardia lamblia

Medicinsk bakgrund

Giardia intestinalis är en flagellförsedd protozo. Efter att ha svalt cystor via vatten eller föda uppstår symtom efter 2-6 veckor. Kan även vara asymtomatisk.

Analysen ingår i PCR blocket för F-parasit gastroenterit PCR.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange frågeställning Giardia intestinalis.

Material

Faeces i burk med formalin.

Provtagning

2-3 skedar faeces placeras i burk med formalin.

Svar

  • Negativt prov besvaras: Negativ, inget Giardia lamblia DNA detekterats
  • Positiv prov besvaras: Positivt Giardia Lamblia- DNA påvisats

Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

5

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:07