Luftvägspanel 2 (M. pneumonie)

Medicinsk bakgrund

Mottagligheten för smitta är hög i alla åldrar men symptombilden skiljer sig mellan åldersgrupper. Små barn är ofta helt asymtomatiska men kan lätt bli förkylda. I åldersgruppen 20-30 år är mykoplasmainfektion den vanligaste orsaken till lunginflammation.

Genomgången sjukdom ger inte någon bestående immunitet. Kroniskt bärarskap av Mykoplasma pneumonie finns inte dokumenterat men man kan utsöndra bakterien i flera veckor.

Inkubationstiden är ca 2-3 veckor lång. Vanliga symptom är: heshet, huvudvärk samt torr och retande hosta. I ovanliga fall kan mykoplasmainfektion orsaka hjärtmuskelinflammation, hjärnhinneinflammation och hemolytisk anemi.

 

Remiss

I första kolumnen under Luftvägssekret finns Luftvägspanel 2 (M. pneumonie). Kryssa i rutan för Luftvägspanel 2. Lämna relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Pinnprov från nasopharynx (i sterilt urinodlingsrör med NaCl eller E-swab), nasopharynxaspirat/-sköljvätska

Provtagning

  • Provtagning sker på samma sätt som vid provtagning från nasopharynx för allmän odling. Direkt efter provtagningen förs pinnen ned i ett sterilt urinodlingsrör med 2 ml 0,9% koksaltlösning, låt därefter pinnen vara kvar i röret.
  • Observera att pinnen ej skall transporteras i det transportrör som följer provtagningspinnen utan i ett sterilt urinodlingsrör.

 Provtagning i E-swab rör sker på samma sätt som vid provtagning från nasopharinx för allmän odling.

Nasopharynxaspirat

Om patienten ej har lös snuva kan lite koksalt droppas i näsan på patienten en stund före provtagningen.

Koppla sugkatetern på sondsprutan. För försiktigt in katetern via näsan tills den når bakre svalgväggen. Sug försiktigt upp sekret minst 0,5 ml. Därefter aspireras ca 2 - 3 ml koksalt med samma sugkateter. Spruta ned sekret och koksaltblandningen i ett sterilt rör via sugkatetern.

  • Nasopharynxaspirat
  • Sterilt rör, ex urinodlingsrör.
  • 0,9% koksalt
  • Sugkateter kort
  • Sondspruta 60 cc

Nasopharynx sköljning

Samla 2-3 ml sköljvätska i ett sterilt urinodlingsrör

  • Sterilt rör, ex urinodlingsrör.

 

Volym

2 ml ± 1 ml

Begränsningar

Ett negativt prov utesluter inte mykoplasmainfektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få bakterier närvarande.

Transport och förvaring

  • Provet ska förvaras och transporteras kylt.
  • Provet kan förvaras i kyl över helgen.

Svar

Svar för Mykoplasma pneumonie anges som positivt eller negativt.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Senast uppdaterad: 2019-04-08 15:08